کتاب علل پیدایش و بقای کشور ایران منتشر شد.

کتاب علل پیدایش و بقای کشور ایران به همت انتشارات سمت در سال 1396 منتشر شد. این کتاب توسط آقایان دکتر محمدرضا حافظ نیا (استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) و ابوالفضل کاوندی کاتب (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) به نگارش درآمده است.

در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم:

کشورها، برجسته ترین تقسیم بندی سیاسی جغرافیایی مستقل جهان کنونی هستند و همچنان از مهم ترین بازیگران نظام بین المللی به شمار می روند. اینکه چه عامل و یا عواملی زمینه پیدایش کشورها و همچنین ماندگاری آن ها را فراهم می سازد، از موضوعات مورد مطالعه جغرافیای سیاسی است که از آن با نام علت وجودی و علت بقا یاد می شود. عوامل پیدایش و بقای کشور بر یکپارچگی ملی و ساخت هویتی مستقل تأثیرگذارند و تبدیل به شالوده های هویت ملی کشورها می شوند. ایران امروز نیز بخشی از جغرافیا، فرهنگ، تاریخ دیرپا و مردمان ساکن فلات ایران در نقشه سیاسی جهان است. بارزترین ویژگی کشور ایران، گوناگونی در پدیده های طبیعی، انسانی و سرگذشت پرتلاطم تاریخی است. آنچه سبب شده است تا نام یگانه ایران همگام با این گوناگونی شکل گیرد پرسش نوشتار پیش روست.

علاقمندان برای تهیه کتاب میتوانند به فروشگاه های انتشارات سمت مراجعه کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا