کتاب مقدمه ای بر جغرافیای استراتژیک روسیه منتشر شد.

کتاب مقدمه ای بر جغرافیای استراتژیک روسیه به همت انتشارات دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) منتشر شد. این کتاب حاصل رساله دکتری آقای محمدرضا محمدهیودی دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و به راهنمایی آقایان دکتر حسین ربیعی و دکتر افشین متقی است. در بخشی از مقدمه کتاب میخوانیم:

فدراسیون روسیه از دیرباز و به طور مکرر از سوی دانشمندان، متخصصان ژئوپلیتیک، صاحبنظران، سیاستگذاران و نویسندگان برای توضیح یا تحلیل مسائل آن مورد بررسی و کند و کاو قرار گرفته است. کشور مذکور یکی از قدرتهای منطقه ای و جهانی صاحب نفوذ است که از گذشته تا کنون، به عنوان کشوری مهم و تاثیرگذار در منطقه، و در ارتباط با همسایگان خود شناخته می شود. این قدرت اوراسیایی از دوران تزار در پی افزایش حضور و گسترش قلمرو نفوذ در حوزه های اطراف بوده، و برای رسیدن به این هدف، استراتژی های سیاسی جغرافیا پایه تهاجمی را نسبت به همسایگان در دستور کار قرار داده است. این خط مشی سیاسی راهبردی جغرافیا محور در دوره های بعد به جز مقاطع کوتاه زمانی ادامه پیدا کرد. با ظهور شوروی، حوزه های اطراف و همسایگان تحت سیطره جغرافیایی و ایدئولوژیک این کشور قرار گرفتند، و این حوزه سیاسی و سرزمینی در چارچوب یک رقابت ژئواستراتژیک و استراتژی های سیاسی برگرفته از آن در مقابل غرب قرار گرفت. فروپاشی شوروی درسال 1991، باعث گردید، روسیه جدید به سیاست و استراتژی آتلانتیک گرایی روی آورد، این سیاست با عدم استقبال غرب روبرو شد. اما غرب نیز در واکنش، سیاستهای راهبردی را برای حضور در حیاط خلوت روسیه و کشورهای همسایه آن، ابتدا به صورت نرم و در شکل انقلابهای رنگی و سپس در قالب ناتو، در مرزهای روسیه برای اعمال فشارهای سیاسی، نظامی، اقتصادی و فرهنگی و استفاده از منافع و بازده آنها در آینده در مقابل روسیه در پیش گرفت، که این استراتژی های غرب با ترکیبی از راهبردها و واکنشهای سخت و نرم روسیه برای مقابله و جلوگیری از این هژمونی و استیلای غرب بر کشورهای همسایه مواجه شد. این سیاست راهبردی در دوره کنونی نیز در روسیه همچنان ادامه داشته و بیشترین اثر را نیز متوجه همسایگان آن کرده، که نمود آنها در اشکال و قالبهای مختلف در این حوزه قابل مشاهده است. بنابراین روسیه به دلیل جای گیری ویژه خود در نقشه جغرافیای سیاسی جهان و نیز گستردگی جغرافیایی از کرانه های اقیانوس آرام تا شرق اروپا، از جمله کشورهایی است که عوامل و عناصر جغرافیایی در راهبردهای آن در قبال همسایگان موثر، و نسبت به حوزه های مجاور دخیل بوده، و همچنین در بقا و دوام آن نقش برجسته ای داشته، و اکنون نیز جغرافیا در راهبردهای آن نقش آفرین است. ضمن اینکه این کشور به لحاظ موقعیت ژئواستراتژیک و وسعت جغرافیایی خود، دارای هژمونی ذاتی بر همسایگانش می باشد و در آینده نیز همچنان بر سرنوشت این حوزه تاثیر زیادی خواهد داشت.

علاقمندان برای تهیه کتاب میتوانند به فروشگاه دانشگاه فرماندهی و ستاد آجا (دافوس) مراجعه کنند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا