کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران به پاس خدمات ارزنده در اشاعه و تعمیق دانش  جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در سال  1390 و با اخذ  903/5 امتیاز حائز رتبه ممتاز شد. این موفقیت بزرگ گامی به سوی ارتقاء علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران است که آن را به تمام اعضاء انجمن ژئوپلیتیک ایران و همچنین اساتید و دانشجویان این رشته تبریک می‌گوئیم.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا