کمیته بین الملل

شرح وظایف:

 1. تدوین آئین نامه داخلی کمیته و ارسال به هیات مدیره انجمن برای تایید نهایی.
 2. دعوت از پژوهشگران و اساتید صاحب نظر بین المللی و خارجی جهت سخنرانی علمی در ایران
 3. حضور در مجامع بین المللی
 4. به روز نمودن بخش انگلیسی سایت انجمن
 5. تهیه بروشورهای فعالیت و دیدگاه های انجمن در مورد مسائل روز انگلیسی
 6. مشارکت در کارگاه های آموزشی بین المللی موسسات و دانشگاه های کشور
 7. تعامل و همکاری با سازمان ها و موسسات بین المللی دنیا در چهارچوب اساسنامه و زسر نظر مستقیم هیات مدیره انجمن
 8. برگزاری کارگاه و جلسات آموزشی جهت آشنایی اعضا انجمن با ساختار و کارکرد و خدمات سازمان های بین الملی مرتبط و شیوه های ارتباط فردی با آنها با همکاری کمیته آموزش
 9. پیگیری و تلاش در جهت عضویت متقابل انجمن در انجمنها و سازمان های مرتبط منطقه ای و بین الملی و ایجاد اتحادیه های همسو
 10. پیگیری وضعیت و شرایط اعطای گرندها و دوره های آموزشی رایگان و بورس های اعطا شده یا قابل ارائه
 11. تبادل تجارب و اطلاعات با سایر انجمن های علمی بشکل سالیانه در قالب تفاهم نامه های چند ساله
 12. تعيين خط‌مشي و آیین نامه همکاري متقابل با مجامع و مراکز آموزشي، پژوهشي، و علمی خارج از کشور به‌منظور دسترسي کشور به اطلاعات مورد نیاز در زمینه آموزش های نوین تعاون و فراهم نمودن امکانات جهت بازديد متقابل از مراکز علمي و پژوهشي همديگر
 13. نقطه تماس اتحاديه‌ها، اجلاس ها، مجامع و سازمانهاي منطقه‌اي و بين‌المللي فعال در این حوزه (به عنوان نماينده)
 14. برنامه‌ريزي در زمينه برگزاری جلسات مربوط به نمايشگاه ها و کنفرانس هاي خارجي در ارتباط با وظايف ذيربط، طبق مصوبات هیأت مدیره انجمن
 15. فراهم کردن عضویت انجمن در اتحادیه ها و شبکه های بین المللی و تنظیم تفاهم نامه همکاری با انجمن ها
 16. گسترش همکاری و تعامل فعال، سازنده و الهام بخش در حوزه علم و فناوری با سایر کشورها و مراکز علمی و فنی معتبر منطقه ای و جهانی به ویژه جهان اسلام، همراه با تحکیم استقلال کشور (بند 6 سیاست های کلی علم و فناوری ابلاغی مقام معظم رهبری)
 17. همکاری با سایر کمیته های انجمن زیر نظر هیات مدیره و در چهارچوب اساسنامه انجمن
اسکرول به بالا