گزارشی ازسفر علمی _ فرهنگی به مناطق مرزی شرق و شمال شرقی استان خراسان رضوی

گروهی ازاساتید دانشگاه فردوسی مشهد (9 نفر)به همراه دانشجویان دکتری وکارشناسی ارشدجغرافیای سیاسی و مقطع کارشناسی جغرافیا دانشگاه فردوسی مشهد (12 نفر) با حضور2 نفر از اساتید دانشگاه خوارزمی و تربیت مدرس و 9 نفر ازدانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ودکتری جغرافیای سیاسی به سرپرستی آقای دکتر اعظمی  و همراهی سرهنگ ستاد جهانشیر مظلوم در روز پنج شنبه 30 اردیبهشت 1395 باز دیدی را از مناطق مرزی شرق کشور  انجام دادند.

برای دریافت متن کامل این سفر اینجا کلیک کنید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا