گزارش سخنرانی علمی فرجام سوریه

سخنرانی علمی «فرجام سوریه» توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران با سخنرانی آقاین دکتر کریمی‌پور استاد دانشگاه خوارزمی و دکتر فرجی‌راد استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در روز چهارشنبه 15 شهریور‌ماه ساعت 16:00 الی 18:00در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار گردید.

گزارش آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا