گزارش سفر علمی فرهنگی به مناطق مرزی تایباد

گزارش سفر علمی فرهنگی به مناطق مرزی تایباد


اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی


18 و 19 مهرماه 1397


سرپرست: دکتر هادی اعظمی


گزارش از: فاطمه بخشی شادمهری- دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی

دریافت متن کامل گزارش سفر علمیاین مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا