گزارش نشست اشتغال دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک

نشست‌ راهکارهای اشتغال برای دانشجویان و دانش آموختگان جغرافیای سیاسی، با حضور اعضای هیأت مدیره و آقایان دکتر حافظ نیا، دکتر يزدان پناه، دکتر رومینا، دکتر کاویانی و دکتر نصرتی در تاریخ 26 تیر ماه 1400 در ساعت 19 به صورت مجازی برگزار شد.

برگزاری این نشست در جهت عملیاتی کردن مصوبه جلسه 15 هیات مدیره که در روز سه شنبه 22 تیر برگزار شد، با هماهنگی انجام شده با حضور هیات مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران و اساتید محترم جغرافیای سیاسی جهت بررسی فرصت ها و موانع دانشجویان و دانش آموختگان جغرافیای سیاسی برگزار شد.

در ابتدای جلسه دکتر اعظمی رئیس انجمن ژئوپلیتیک ضمن خیر مقدم و خوش آمدگویی به مهمانان به ایراد مقدمه ای درباره اهمیت اشتغال دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک پرداختند و پیگیری این مهم را از وظایف اصلی و مسئولیت اجتماعی خدشه ناپذیر انجمن ژئوپلیتیک دانستند. در ادامه دکتر حافظ نیا استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس به ارائه گزارشی از پیگیری های انجام شده در این زمینه در دوره های گذشته پرداخته و نکاتی را در خصوص اینکه چه رشته ها و ردیفهای شغلی برای دانش آموختگان رشته جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک مناسب است بیان کردند. سپس دکتر قادری عضو هیات مدیره انجمن از هماهنگی ها و تعاملات انجام شده با دکتراحمدی پور و دکتر رشنو صحبت کردند و نکته نظرات ایشان را نیز تشریح کردند. در ادامه جلسه دکتر رئیس السادات دبیر انجمن هم گزارشی از فعالیتهای انجام شده در این زمینه ارائه کردند و به معرفی ۱۸ ردیف شغلی با توجه به کتاب مجموعه مشاغل عمومی و اختصاصی دستگاههای اجرایی چاپ سال ۹۸ پرداخته و لیستی از کدهای استخدامی در آزمونهای قبلی و سرفصلهای دروس را در قالب یک جدول ارائه کردند. در ادامه جلسه، دکتر یزدان پناه عضو هیات علمی دانشگاه تهران، دکتر کاویانی راد عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی، دکتر رومینا عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس نظرات و پیشنهادات خود را در این زمینه ارائه نمودند. دکتر حمیدرضا نصرتی مدیر اجرایی قبلی انجمن هم در ادامه گزارشی از فعالیتها و پیگیری های قبلی انجام در این خصوص ارائه کردند. آقای نقیب زاده بازرس انجمن هم ضمن بیان نظراتشان، نکاتی را در این خصوص یادآور شدند.

در پایان مقرر شد که مستندات نامه های قبلی در قالب یک جدول تهیه شده و به پیوست نامه ای با تایید دکتر حافظ نیا و هماهنگی آقای دکتر رشنو و سرکارخانم دکتر احمدی پور برای مراجع ذیصلاح ارسال شود. در خصوص پیگیری مکاتبات انجام شده مقرر شد دکتر نصرتی با همکاری دکتر قادری حاجت و دکتر رئیس السادات مسئول پیگیری باشند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا