نشریات دارای رتبه دانشگاه فرهنگیان

نشریات دارای رتبه دانشگاه فرهنگیان

جناب آقای دکتر پیمان صالحی
معاون محترم پژوهشی و رئیس کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سلام علیکم
با صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، به استحضار میرساند فهرست نشریات دارای رتبه دانشگاه فرهنگیان و
دردست اقدام برای ارزیابی وزارت علوم، جهت هرگونه بهرهبرداری به شرح جدول زیر به حضورتقدیم میگردد.
تقاضامند است، دستور فرمایید موضوع به اطلاع اعضای محترم انجمنهای علمی رسانده شود.
پیشاپیش از بذل توجه و همکاری شما کمال قدردانی را دارم.
محمد رضا اصلاحچی
معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه فرهنگیان

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا