25 آبان 1390 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مقدمه‌ای بر ژئوپلیتیک

تألیف: کالین فلینت ترجمه: دکتر محمد‌باقر قالیباف- دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و محمد‌هادی پوینده- دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ناشر: نشر قومس کتاب مقدمه‌ای بر ژئوپلیتیک، یک کتاب درسی برای دانشجویان در مراحل اولیه ورودشان به مبحث علم ژئوپلیتیک است. این کتاب چارچوب روشنی برای فهم منازعات معاصر عرضه می‌کند؛ به این صورت

ادامه مطلب »

ایران و دولت توسعه‌گرا

تألیف: دکتر محمد‌باقر قالیباف- دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران ناشر:‌ مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه دولت توسعه‌گرا مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. از این رو توجه به این مؤلفه‌ها، عاملی جدی در ترسیم درست مسیر حرکت آن خواهد بود. دولت در مسیر توسعه همان‌طور که باید سعی کند از

ادامه مطلب »

خاورمیانه معاصر

تألیف: ‌دکتر مهران کامروا ترجمه:‌ دکتر محمد‌باقر قالیباف– دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و دکتر سید موسی پورموسوی– استایار جغرافیای دانشگاه امام حسین(ع) ناشر‌:‌ نشر قومس این کتاب تاریخ سیاسی خاورمیانه معاصر را بررسی می‌کند. اگرچه تأکیدات کتاب در وهله اول بر دوره پس از زوال امپراطوری عثمانی‌است، یعنی مدت کوتاهی پس از جنگ جهانی

ادامه مطلب »

ژئوپلیتیک گاز طبیعی خلیج‌فارس

تألیف: دکتر حمیدرضا محمدی- عضو هیأت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه شهید بهشتی و بهادر غلامی ناشر:‌ انتخاب تجربه چند دهه گذشته به خوبی نشان داده است که انرژی از پایه‌های پیشرفت اقتصادی و تکنولوژی و به تبع آن افزایش منزلت ژئوپلیتیکی هر کشوری در جهان می‌باشد. از همین رو است که انرژی در سیاست‌های ملی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا