30 اردیبهشت 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

مرزها و جهانی شدن

تألیف: دکتر محمدرضا حافظ نیا، دکتر محسن جان پرور پژوهشکده مطالعات راهبردی   بعد از دهه­ ها خاموشي نسبي، مطالعه سرحدها و مرزها مكان ویژه ­ای را در جغرافياي سياسي به خود اختصاص داده است. نيروي محرك احياء مطالعات مرزي از مفهوم جهاني شدن و نظم بعد از جنگ سرد ناشي شده است، که نظم­

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا