14 خرداد 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اکولوژی سیاسی

نويسنده:  دکتر مراد كاوياني‌راد ناشر: پژوهشکده  مطالعات راهبردي مقدمه گسترش صنعت، رشد جمعیت و کوشش برای تأمین نیازهای فزاینده آن، فرسایش محیط زیست، آلودگی بنیادهای زیستیِ زیستکره (آب، هوا، خاک و انرژی) کشمکش بر سر منابع را به دنبال داشته است، وضعیتی که داده‏ها و یافته‏های موجود گویای شدت و گسترش ابعاد مختلف آن است

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا