10 آذر 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اطلاعیه دعوت به مجمع عمومی انجمن ژئوپلیتیک ایران

از کلیه اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران دعوت به عمل می آید تا در جلسه مجمع عمومی انجمن مزبور که در روز چهارشنبه، تاریخ 1392/09/20، ساعت 15 الی17   به آدرس زیر تشکیل می شود حضور به هم رسانند. دستور جلسه: 1- گزارش عملکرد انجمن 2- گزارش مالی انجمن در یکسال گذشته 3- گزارش بازرسان 4-

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا