17 آذر 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کسب رتبه ممتاز توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران

انجمن ژئوپلیتیک ایران به پاس خدمات ارزنده در اشاعه و تعمیق دانش  جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در سال  1391 و با اخذ  810/5 امتیاز از کمیسیون انجمن های علمی ایران، حائز رتبه ممتاز شد. این موفقیت بزرگ گامی به سوی ارتقاء علم جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در ایران است که آن را به تمام اعضاء

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا