18 اسفند 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

لبنان؛ هویت ملی و تأثیر آن بر روابط دو جانبه با ایران

لبنان؛هویت ملی و تأثیر آن بر روابط دو جانبه با ایران   نویسنده: صالح راموز         انتشارات: سروش ارتباط تاریخی ایران و لبنان برمحور تشیع، سابقه جهت گیری و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در عرصه لبنان، ارزیابی عملکرد حزب الله به عنوان تجلی تفکران و آرمان های انقلاب اسلامی و الزامات جمهوری اسلامی ایران در عرصه

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا