5 بهمن 1393 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

راهکارهای افزایش همکاری بین کشورهای ساحلی دریای خزر

نویسندگان: جعفر خاشع و داود افشاری نشر انتخاب 1393 فروپاشی اتحاد شوروی در سال 1991میلادی ضمن آنکه ساختار سیاسی جهان را به طور کلی دگرگون ساخت آثار منطقه‌ای مهمی را نیز از خود بر جای گذاشت. پیدایش جمهوری‌های آسیای مرکزی و قفقاز از آن جمله‌اند. از آثار مهم این تغیییرات در جغرافیای سیاسی منطقه ایجاد

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا