25 بهمن 1394 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گره کور فروبسته در اشتغال فارغ التحصیلان جغرافیای سیاسی

عموما می دانیم که تهدید مشترک زمینه وحدت در عمل و انسجام در اقدام است. جغرافیای سیاسی در ایران از جمله رشته های نوپا و پر مخاطبی است که به رغم جذابیت معرفتی و بهره مندی از ظرفیت کاربردی بهینه و متناسب با نیازهای جدید جامعه، لیکن هنوز در نزد مراکز اداری، اجرایی و سیاسی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا