16 اردیبهشت 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

تمرکزگرایی و تمرکززدایی در ایران(به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز )

تالیف: دکتر محمدباقر قالیباف انتشارات: دانشگاه تهران بهار1396 این نوشته شامل یک مقدمه،5 فصل و یک نتیجه گیری است. در این قالب کلی تلاش شده ضمن طرح یک چارچوب نظری ارزیابی و تحلیل نظام اداری، به تحلیل تاریخی تکوین الگوی تمرکزگرا در تاریخ ایران بپردازیم.آنگاه با ارزیابی کوشش صورت گرفته برای گذار از الگوی تمرکزگرا،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا