6 خرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جغرافیای انتخابات: بنیادها، مفاهیم و رویکردها

جغرافیای انتخابات: بنیادها، مفاهیم و رویکردها دکتر مراد کاویانی راد و مصیب قره بیگی انتشارات: پژوهشکده مطالعات راهبردی فراگیر شدن دموکراسی و انتخابات یکی از مهم‏ترین ویژگی‏‌ها و شناسه‏‌های سده بیستم تا به امروز بوده است. داده‏‌ها و یافته‏‌های موجود نشان می‏‌دهد به هر میزان که فرایند دموکراسی و بایسته‏‌های آن در یک جامعه عمیق‏‌تر

ادامه مطلب »

اولین همایش ملی توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی برگزار شد.

اولین همایش ملی «توسعه پایدار و مدیریت شهری با رویکرد آرامش شهروندی» و با هدف مسأله شناسی، تبیین و ارائه راهکار چالش های شهری و مدیریت شهری به همت بخش آموزش و پژوهش شهرداری سیرجان و با مشارکت دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی این شهر و انجمن ژئوپلیتیک ایران در سالن اجتماعات دانشگاه

ادامه مطلب »

ژئوپلیتیک انرژی ایران وآسیای مرکزی و قفقاز

نویسنده : آیه شعبانی کوچصفهانی انتشارات جهاد دانشگاهی   1395 انرژي به عنوان يكی از متغيرهای  ژئوپليتيك ، در رقابت قدرتهای جهان جایگاه ویژه ای  باز كرده  از اینرو اهمیت استراتژیک دسترسي به منابع انرژي براي تمامي سطوح قدرت جهان، واضح و مبراست. از اين روي، هر يك از بازيگران نظام جهاني به دنبال تعريفي قابل

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا