8 خرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جغرافیا و جهانی شدن

تألیف: دکتر رضا حسین پور پویان انتشارات: انجمن ژئوپلیتیک ایران جهاني‌شدن پديده‌ي پيچيده‌اي است که تأثيرات پردامنه‌اي داشته است. بنابراين شگفت نيست که اصطلاح جهاني‌شدن معني ضمني عاطفيِ بسياري به خود گرفته و به موضوع مناقشات داغ در گفتمان سياسي کنوني تبديل شده است. در يک سرِ طيف، جهاني‌شدن را نيروي مقاومت‌پذير و بي‌خطر براي

ادامه مطلب »

کتاب جغرافیا و جهانی شدن توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران به چاپ رسید.

تألیف: دکتر رضا حسین پور پویان انتشارات: انجمن ژئوپلیتیک ایران جهاني‌شدن پديده‌ي پيچيده‌اي است که تأثيرات پردامنه‌اي داشته است. بنابراين شگفت نيست که اصطلاح جهاني‌شدن معني ضمني عاطفيِ بسياري به خود گرفته و به موضوع مناقشات داغ در گفتمان سياسي کنوني تبديل شده است. در يک سرِ طيف، جهاني‌شدن را نيروي مقاومت‌پذير و بي‌خطر براي

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا