17 خرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: سخنرانی علمی: پیامدهای امنیتی خروج ایالات متحده از توافقنامه پاریس سخنران: دکتر مراد کاویانی راد؛ دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی زمان: شنبه 20 خرداد ماه 1396  ساعت 10 الی 12   مکان: دفتر مرکزی انجمن ژئوپلیتیک ایران      

ادامه مطلب »

سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی

انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: سخنرانی علمی: چالش در روابط عربستان و قطر؛ ژئوپلیتیک عربی با زمینه ای ایرانی سخنران: دکتر حسین ربیعی؛ استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی   زمان: دوشنبه 22 خرداد ماه 1396    ساعت 11 الی 13 مکان: دفتر انجمن ژئوپلیتیک ایران  

ادامه مطلب »

نگرشی نو به مطالعات مرزی( مفاهیم، اصول و نظریه ها)

نویسنده: دکتر محسن جان پرور انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران ورود به هر بحث علمی در گام نخست نیازمند شناخت از طریق مطالعه مفاهیم، اصول، نظریه ها و دیدگاه های اولیه و پایه ای در حوزه مطالعات آن می باشد. در این میان مطالعه مرزها نیز از این قاعده مستثنی نیست. برای اینکه بتوان به صورت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا