16 مرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس

جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس نویسنده: دکتر هادی ویسی؛ استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران- تابستان 1396 خلیج فارس، گستره آبی و به صورت دریای نیم بسته­ ای در جنوب غرب آسیا و مابین فلات ایران و شبه جزیره عربستان است که با

ادامه مطلب »

جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس

جغرافیاهای منطقه خلیج فارس؛ واکاوی افق های نوین در مطالعات منطقه خلیج فارس نویسنده: دکتر هادی ویسی؛ استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران- تابستان 1396   خلیج فارس، گستره آبی و به صورت دریای نیم بسته­ ای در جنوب غرب آسیا و مابین فلات ایران و شبه جزیره عربستان است که

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا