28 مرداد 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک

کتاب اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک با ویرایش جدید و تجدید نظر نویسنده: دکتر محمدرضا حافظ‌نیا (استاد تمام جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک دانشگاه تربیت مدرس) چاپ انتشارات پاپلی، تابستان 1396 دانش ژئوپلیتیک یکی از شاخه‌های علمی رشته جغرافیای سیاسی است و به آن بخش از معرفت بشری اطلاق می‌گردد که به معلومات ناشی از ارتباط متقابل

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا