26 مهر 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارش سفر علمی – فرهنگی به مناطق مرزی شهرستانهای درگز( مرز باجگیران و لطف آباد) و شهر تاریخی کلات نادری

این سفر علمی –  فرهنگی در روزهای چهارشنبه 19 و پنج شنبه 20 مهر ماه سال 1396 با حضور 7 نفر از اساتید دانشگاه فردوسی مشهد (آقای دکتر اعظمی، با تخصص جغرافیای سیاسی، آقایدکتر مینایی با تخصص GIS، و سنجش از دور، خانم دکتر قاسمی و آقای دکتر عنابستانی با تخصص جغرافیا و برنامه ریزی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا