1 اسفند 1396 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس

گزارش سفر علمی فرهنگی دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد و به سرپرستی  آقای دکتر هادی اعظمی. برای مشاهده متن کامل این گزارش اینجا کلیک کنید.

ادامه مطلب »

واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان

محمدرضا هیودی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی صرف نطر از سابقه تمدنی بیش از هشت هزار ساله خاورمیانه، این گستره جغرافیایی بیشتر از سه هزار سال تاریخ مدون دارد. که دوره های اولیه آن  با اسطوره ها شروع شده  و با  روایت داستان ها و قصص که سینه به سینه نقل می شد، انسان

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا