7 فروردین 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

پایان سال 1396، بیم ها و امیدها تحلیلی بر روندهای ژئوپلیتیکی محیط پیرامونی ایران

محمود نورانی،پژوهشگر در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلتیک مقدمه محیط امنیتی جمهوری اسلامی ایران همواره متأثر از متغیرهایی است که در سیستم نظام منطقه­ ای و بین ­المللی وارد می ­شود. از این منظر، محیط امنیتی بین ­المللی اساساً پدیده­ای عصری است و با ظهور متغیرهایی بی­ بدیل و پیچیده ­تر شدن عناصر متشکله و

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا