15 مرداد 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

کتاب Seven critical lessons on geopolitics به همت انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد.

عنوان کتاب:  Seven critical lessons on geopolitics پدید آور کتاب : دکتر اسکندر مرادی و سید شجاع نی نوا انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران Table of Contents Preface ……………………………………………………………………………  7Study Guide …………………………………………………………………  9Chapter 1. A Framework for Understanding Geopolitics ……..……..  11Chapter 2. Critical Geopolitics ………………………………………  40Chapter 3. Postmodern Geopolitics ….……………………………  80Chapter 4. Discourse ……………………………….. ………………….  128Chapter

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا