8 اسفند 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نشست های انجمن

نشست‌ «ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران در سال ۱۴۰۱» برگزار شد.

نشست‌ «ریسک‌های ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیک ایران در سال ۱۴۰۱» شنبه ۷ اسفند ۱۴۰۰ از ساعت 14 تا 17 به صورت حضوری از سوی گروه مطالعاتی هوشمند تدبیر با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران در مرکز همایش‌های بین‌المللی سازمان صدا و سیما برگزار شد. در این نشست، دکتر بهرام امیر احمدیان (عضو هیأت علمی موسسه آموزش عالی اکو

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

جنگ در اوکراین و فضاهای هتروتوپیا

        میشل فوکو در کتاب نظم اشیاء از واژه هتروتوپیا برای توضیح فضاهای خارج از نظم غالب و گسسته و تضعیف شده تعریف کرد که در آنها تفاوت، دیگری و غیریت می توانست رشد و نما داشته باشد. فوکو بعدها نوشت فضا برای هرشکلی از زندگی اجتماعی بنیادی است و بالطبع باید در اعمال قدرت

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

جنبه های منطقه ای، جهانی، امنیتی و ژئواستراتژیک حمله نظامی روسیه به اوکراین

به نظر من حمله نظامی گسترده و همه جانبه روسیه به اوکراین از جنبه های مختلف منطقه ای، جهانی، امنیتی و ژئواستراتژیک حائز اهمیت است.به همین دليل اين اتفاق مهم در دومین ماه میلادی سال ۲۰۲۲ می تواند از جنبه های مختلف مورد بررسی، تحلیل و رصد نظامی و امنیتی و سیاسی قرار بگیرد. از

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا