مصطفی قادری

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

پنجگانه فراموشی هزینه دار پوتین

 روسیه با اهدافی چون نابودی تسلیحات سنگین اوکراین، تحمیل به رسمیت شناختن استقلال دو استان اوکراین یعنی دونتسک و لوهانسک به عنوان دو کشور مستقل و به رسمیت شناختن تعلق شبه جزیره کریمه به روسیه، عدم عضویت اوکراین در ناتو، عدم کسب سلاح های راهبردی و ازجمله تسلیحات هسته ای و تحمیل سیاست بی طرفی

ادامه مطلب »
ژئوپلیتیک و دیپلماسی

ژئوپاسیفیک دریچه امید خاورمیانه خسته از جنگ

تا آنجای که به جغرافیا برمی گردد این دانش در خدمت صلح است(کریمی پور، 1394) در چارچوب ژئوپلیتیک انسانگرا، دانش ژئوپلیتیک نیز در وجه نظری و کاربردی خود باید در خدمت رفع نیازهای شهروندان، سازه های انسانی، ملت ها و جوامع بشری قرار گیرد، و حکومتها و بازیگران سیاسی نیز آن را در همین راستا

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا