سخنرانی های انجمن

سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «چگونه از دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در حوزه رسانه و خبر استفاده کنیم؟»

یازدهمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «چگونه از دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در حوزه رسانه و خبر استفاده کنیم؟» با حضور دکتر رضا رحیمی، دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و عضو تحریریه سایت خبری تحلیلی تابناک، سه شنبه 6 آذر ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی یازدهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی یازدهم ? ✳️➖ چگونه از دانش جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک در حوزه رسانه و خبر استفاده کنیم؟ سخنران: ?➖ دکتر رضا رحیمی (دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران و عضو تحریریه سایت خبری تحلیلی تابناک) زمان: ?➖ سه شنبه 6

ادامه مطلب »
سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «استراتژی های ژئواکونومیکی در نظام بین الملل»

دهمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «استراتژی های ژئواکونومیکی در نظام بین الملل» با حضور دکتر حسین مختاری هشی، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان، سه شنبه 20 آبان ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار شد.

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی دهم ? ✳️➖ استراتژی های ژئواکونومیکی در نظام بین الملل سخنران: ?➖ دکتر حسین مختاری هشی (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه اصفهان) زمان: ?➖ سه شنبه 20 آبان 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات پخش در

ادامه مطلب »
سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «ایران آینده با محیط زیست شکننده»

نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «ایران آینده با محیط زیست شکننده» با حضور آقای آرش قربانی سپهر، کاندیداتوری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دانشجوی نخبه کشوری، سه شنبه 6 آبان ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده در صفحه اینستاگرام

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی نهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی نهم ? ✳️➖ ایران آینده با محیط زیست شکننده سخنران: ?➖ آقای آرش قربانی سپهر (کاندیداتوری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دانشجوی نخبه کشوری) زمان: ?➖ سه شنبه 6 آبان 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

برگزاری نشست «نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر)»

هشتمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر)» با حضور آقای سامان خلیلیان (معاون فرهنگی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی)، روز سه شنبه 22 مهر ماه 1399، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی هشتم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی هشتم ? ✳️➖ بررسی نسبت هنر با سیاست، جغرافیا و قدرت (ژئوپلیتیک هنر) سخنران: ?➖ سامان خلیلیان (معاون فرهنگی مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان، کاندیدای دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) زمان: ?➖ سه شنبه 22 مهر 1399 ساعت: 21 تا

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سومین نشست از سلسله نشست‌های «توسعه و امنیت پایدار» برگزار شد

در ادامه برگزاری سلسله نشست‌های «توسعه و امنیت پایدار»، سومین نشست با حضور دکتر محسن جان پرور، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد. دکتر جان پرور با سابقه تدریس و پژوهش در مباحث مرتبط با مرز در این نشست به واکاوی مفهوم مرز و انواع مرزها پرداختند. وی برای آشنایی مخاطبان با مفهوم

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا