سخنرانی های انجمن

اخبار رویدادها

دومین نشست از سلسله نشست‌های «توسعه و امنیت پایدار» برگزار شد

دومین نشست از سلسله نشستهای «توسعه و امنیت پایدار» با حضور جناب آقای دکتر سید هادی زرقانی، دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد سه شنبه ۸ مهرماه ۱۳۹۹ از ساعت ۲۰ تا ۲۱ برگزار شد. دکتر زرقانی با سوابق علمی در مباحث مرز و امنیت پایدار مرزی در این نشست با «تبیین مفهوم امنیت پایدار و شاخصه

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» (نشست سوم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار میکند: سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» (نشست سوم) 🔔🔴 سخنران: دکتر محسن جان پرور (استادیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) 🔸️🕗 زمان: جمعه 9 مهرماه 1399 ساعت ۲۰ پخش از

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» (نشست دوم)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار میکند: سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» (نشست دوم) 🔔🔴 سخنران: دکتر سید هادی زرقانی (دانشیار جغرافیای سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد) 🔸️🕗 زمان: جمعه 8 مهرماه 1399 ساعت ۲۰ پخش از

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی ششم)

 انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:  سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست  گفتگوی پنجم  تحریم از سلاحی نو تا تبدیل شدن به سلاحی پوسیده سخنران: دکتر خسرو صادق (پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک) زمان: سه شنبه 8 مهر 1399 ساعت: ۲۱ تا ۲۲ مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic با

ادامه مطلب »
سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست«تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش»

پنجمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش» با حضور جناب آقای دکتر سید محمدتقی رئیس السادات، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، سه شنبه 1 مهر ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» (نشست اول)

انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی برگزار میکند: سلسله نشست های آنلاین همایش «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» (نشست اول) 🔔🔴 سخنران: دکتر هادی اعظمی (دانشیار جغرافیای سیاسی، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد و دبیر علمی همایش) 🔸️🕗 زمان: جمعه ۴ مهرماه ۱۳۹۹ ساعت ۲۰

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی پنجم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست 💠 گفتگوی پنجم 💠 ✳️➖ تبیین نقش ورزش در مناسبات سیاست، قدرت و جغرافیا – ژئوپلیتیک ورزش سخنران: 🎙➖ سید محمد تقی رئیس‌السادات (دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) زمان: 📅➖ سه شنبه 1 مهر 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: دکتر

ادامه مطلب »
سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی-جغرافیایی»

چهارمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی-جغرافیایی» با حضور جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، سه شنبه 25 شهریور ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده در صفحه اینستاگرام

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم)

🔶➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست 💠 گفتگوی چهارم 💠 ✳️➖ انتشار ویروس کرونا و بی‌عدالتی فضایی / جغرافیایی سخنران: 🎙➖ دکتر مصطفی قادری حاجت (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) زمان: 📅➖ سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات پخش

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا