رسانه ژئوپلیتیک

پیوست ژئوپلیتیک طرح های عمرانی، بایسته ای گریزناپذیر

دکتر مراد کاویانی راد، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی یافته های موجود گویای آن هستند که محیط زیست کشور در بسیاری از مناطق به ویژه در پیرامون کلان شهرها، توانش اکولوژیک خود را از دست داده و به صورت فزاینده ای شکننده شده است و بهبود آن هم در کوتاه مدت ناشدنی است به گونه

ادامه مطلب »

چیستی رویکرد ژئوپلیتیک

چیستی رویکرد ژئوپلیتیک دکتر مراد کاویانی راد دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی در بسیاری از متون جغرافیای سیاسی گزاره«رویکرد ژئوپلیتیک» به کار رفته است بی آنکه نویسنده (گان) از گزاره یاد شده تعریف و تفسیری به دست داده باشد. دست کم طی چند سال گذشته یکی از دلمشغولی های نگارنده گزاره یاد شده بوده است

ادامه مطلب »

جغرافیای سیاسی علمی زایا یا سَترون

جغرافیای سیاسی علمی زایا یا سَترون مراد کاویانی راد، هیات علمی گروه جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی ایستایی و پویایی علوم در ابعاد معرفتی و کاربردی آنها نهفته است. داشتن ما به ازای بیرونی، بنیادی بخش هر علم است که بر بنیاد آن هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی آن علم تعیین می شود. چنانچه

ادامه مطلب »

جغرافیای سیاسی علم قلمروداری است

مراد کاویانی راد، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی کنش متقابل جغرافیا و سیاست در هر مقیاس جغرافیایی( فروملی، ملی، منطقه ای و جهانی) در کانون کاوش ها و پژوهش های جغرافیای سیاسی قرار داشته که پیش از این شرح آن در دو مطلب پیشین آمده است. به هر روی،از زمان طرح دانش واژه جغرافیای سیاسی

ادامه مطلب »

ژئوپلیتیک علم رقابت نیست

ژئوپلیتیک علم رقابت نیست مراد کاویانی راد، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی پیش از این، متن کوتاهی با عنوان یکسان انگاری یا ناهمسانی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی در سایت انجمن ژئوپلیتیک ایران منتشر شد و نگارنده چرایی یکسانی و همسانی این دو واژه را توضیح دادکه در کلیت خود گواه بر کنش متقابل جغرافیا و

ادامه مطلب »

یکسان انگاری یا ناهمسانی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی

دست کم طی دو دهه اخیر نوشته­ ها و گفته­ های بسیاری درباره یکسان­ انگاری یا ناهمسانی ژئوپلیتیک و جغرافیای سیاسی نوشته شده­ است. هر کدام از نویسندگان و گویندگان استدلال ویژه خود را مطرح کرده­ اند. با این حال، نویسنده متن هم از شمار کسانی است که این دو اصطلاح را دو مفهوم برای

ادامه مطلب »

بنیـادهای جغرافیـایی هویت برای کشـورها

بنیـادهای جغرافیـایی هویت برای کشـورها   یکی از ویژگی­های سیستم­های ژئوپلیتیـکی، عضویت متکثر و متداخل اعضا می­باشد. اعضای هر سیستمی منحصراً در آن سیستم عضو نیستند. به عبارتی وفاداری­های خود را تنها در یک سیستم منطقه ای یا جهانی تعریف و یا به آن منحصر نمی­کنند. هر عضو یا کشور در سیستم، می­تواند به طور

ادامه مطلب »

نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت

  نظریه جدید مفهوم ملت و فلسفه حکومت ملت يک مجموعه انسانهای بهم وابسته ای است که در چارچوب جغرافیایی کشوری معین و با مرزهای مشخص ساکن و مقیم هستند. اين مجموعه انسانها بايد داراي يک نوع همنوايي و همدلی باشند. همنوايي و همدلي در شرايطي به وجود مي‎آيد که يک نوع رابطه اجتماعي بين

ادامه مطلب »

چرخه قدرت سیاسی و صورت دولتها در ایران پس از انقلاب اسلامی

  چرخه قدرت سیاسی و صورت دولتها در ایران پس از انقلاب اسلامی   تاریخ سیاسی پس از انقلاب اسلامی نشان داده است که چرخه قدرت در ایران در حدود 6 تا 8 سال است. یعنی هر جریان سیاسی که از طریق انتخابات ریاست جمهوری و یا مجلس شورای اسلامی قدرت سیاسی و تسلط بر ارکان قدرت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا