نگاهی به ژئوپلیتیک و دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

تألیف: دکتر نبی­ الله رشنو

ناشر: انتشارات مرکز ملی جهانی شدن

تاریخ انتشار: فروردین 1392

امروزه با تحولات گسترده­ی فکری و تکنولوژیکی که در ابعاد گوناگون زندگی بشر صورت گرفته است، نگرش­ها و رویکردهای ژئوپلیتیکی به یکی از واقعیت­های موثر در مسائل راهبردی و سیاستگذاری­های کلان کشورها تبدیل شده و حتی بسیاری از مباحث ملی و بین­ المللی( داخلی و خارجی) هم بارویکردهای ژئوپلیتیک در قرن بیست و یکم ضمن تفاوت­های فاحش با محدوده­ های  جغرافیایی آن در قرن بیستم، عمدتاً بر مولفه­ های انسانی و عملکردها و نیازهای انسانی متمرکز گردیده است. این فرآیند سبب شده است تا امروزه ژئوپلیتیک دانش و مهارتی برای هدایت نگرش ­ها به سوی اقدامات سیاسی بر بستر الگوهای فضایی و جغرافیایی از جایگاه کاربردی خاصی برخوردار گردد. از آنجا که ژئوپلیتیک ایران همواره و به طور طبیعی نقش موثری در تعاملات بین­ المللی این کشور داشته است، تأمین بهینه­ ی منافع ملی و تحقق اهداف خارجی جمهوری اسلامی ایران را به خصوص در حوزه های سیاسی و اقتصادی بیش از پیش مستلزم طراحی و اجرای استراتژی روابط خارجی بر پایه­ی قابلیتها، الزامات و ارزش­های ژئوپلیتیکی کرده است. بررسی و تبیین این مهم، موضوع و هدف اصلی در تألیف و تدوین این کتاب است که به دانش پژوهان و به خصوص علاقمندان به مباحث ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک تقدیم می­شود. اين کتاب در  پنج  فصل به شرح زير تنظيم گرديده است.

 

فصل اول: مبانی نظری

فصل دوم: کلیات  ژئوپلیتیکی و اقتصادی ایران

فصل سوم: ژئوپلیتیک و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

فصل چهارم: اقتصاد سیاسی ایران در عرصه­ ی بین­ الملل

فصل پنجم: توسعه گرایی در نگرش ­های راهبردی ایران

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا