نگاهی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیک ( تحلیلی بر ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)

تألیف: دکتر نبی الله رشنو

ناشر: انتشارات مرکز ملی جهانی شدن

تاریخ انتشار: فروردین 1392

رابطه سیاست و فضای جغرافیایی رابطه ای دو جانبه و پویاست. هر سیاستی تظاهرات جغرافیائی/ فضایی خاص خود را و هر فضایی نیز سیاستهای خاص خود را نیاز دارد. کشور ایران با واقع شدن در یکی از حساس ترین موقعیت های ژئوپلیتیک جهان، اکنون به یکی از کانونهای جاذبه دیپلماسی منطقه ای و جهانی تبدیل شده است، از این رو این موقعیت باعث تأثیر گذاری ایران بر فرآیندهای جهانی و منطقه ای می شود.

اوضاع و فرصتهای خاص ژئوپلیتیکی ایران نظیر موقعیت جغرافیایی،( استقرار بین دو کانون عمده انرژی جهانی، تسلط بر خلیج فارس و تماس مستقیم با آب های جهان، دارا بودن منابع نفتی و گازی و غیر آن هر چند که به صورت بالقوه در بر گیرنده امتیازات منحصر به فردی برای این کشور است، بهره مندی و فرآوری آن مستلزم فهم ژئوپلیتیکی و تدبیر مدیریت سیاسی بهینه در حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی ایران است.

کتاب جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیک( ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران) که با تلاش علمی قابل تقدیر جناب آقای دکتر نبی الله رشنو به رشته تحریر درآمده است، گامی موثر در جهت بازنمایی رابطه بین مقتضیات ژئوپلیتیک ایران با سیاست خارجی آن است، که می تواند علاوه بر درک رابطه مزبور از سوی علاقمندان به این موضوع در محیط های علمی و اجرایی به سیاستگزاران و مدیران حوزه روابط بین الملل و سیاست خارجی کشور در جهت اتخاذ شیوه ها و سیاستهایی که متضمن منافع ملی و دستیابی به اهداف کشور باشد کمک کند.

شایان ذکر است که این کتاب در چارچوپ جدید با عنوان اصلی ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران منتشر خواهد شد. اين کتاب در شش فصل به شرح زير تنظيم گرديده است.

 

فصل اول: مبانی نظری

فصل دوم: کلیات جغرافیایی ایران

فصل سوم: ویژگی های ژئوپلیتیکی

فصل چهارم: سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

فصل پنجم: ژئوپلیتیک و روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

فصل ششم: به سوی آینده

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا