12 خرداد 1392 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

نگاهی به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در شرایط جدید ژئوپلیتیک ( تحلیلی بر ژئوپلیتیک و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران)

تألیف: دکتر نبی الله رشنو ناشر: انتشارات مرکز ملی جهانی شدن تاریخ انتشار: فروردین 1392 رابطه سیاست و فضای جغرافیایی رابطه ای دو جانبه و پویاست. هر سیاستی تظاهرات جغرافیائی/ فضایی خاص خود را و هر فضایی نیز سیاستهای خاص خود را نیاز دارد. کشور ایران با واقع شدن در یکی از حساس ترین موقعیت

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا