دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران

دریافت پروانه نشر کتاب توسط انجمن ژئوپلیتیک ایران

به استناد ضوابط و مقررات تأسیس مراکز، مؤسسات، کانون­ها و انجمن­های فرهنگی و نظارت بر آنها، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و آیین­نامه اجرایی صدور پروانه نشر، با انتشار کتاب توسط انتشارات انجمن ژئوپلیتیک ایران موافقت به عمل آمد.

بر این اساس، شورای انتشارات انجمن ژئولیتیک ایران آمادگی دارد کتاب­های متنی را که به صورت تألیف یا ترجمه در حوزه جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک توسط اساتید تدوین شده است پس از طی مراحل طرح و داوری منتشر کند.

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا