درآمدی بر جغرافیای سیاسی

تألیف: دکتر ناصر رضائی و دکتر محمدرئوف حیدری فر

ناشر: انتشارات سپاهان

جغرافیای سیاسی دانشی میان رشته­ای است که آمادگی حل معماهای بیشتری از مسائل و امور جهانی را پیدا کرده است. مطالب این رشته اکثراً انتزاعی بوده و به علوم سیاسی و جغرافیا هر دو با هم شباهت دارد. امروزه، جغرافیای سیاسی و سایر انشعابات آن یعنی ژئوپلیتیک، ژئواکونومی و…. درگیر مسائل مختلف و ارائه راه حل­های عملی برای حل مشکلات آن شده­اند. در این زمینه با وجود تأثیرات جریان­های جدید همانند جهانی شدن و … بحث­های مختلفی در رابطه با ماهیت جغرافیای سیاسی بوجود آمده است. در حالی که تحولات، از بین رفتن دولت ملت را مطرح می­کرد، ولی با وجود تحول این مفهوم، همچنان دولت- ملت به بازیگری خود در سطح بین­الملل ادامه داده است. سایر مفاهیم این رشته نیز از این تحول بی نصیب نمانده­اند و درک و فهم آنها نیازمند در نظر داشتن قانون تحول و البته نسبی بودن در خصوص جغرافیای سیاسی عموماً و مفاهیم جغرافیای سیاسی به صورت اختصاصی است. باید در نظر داشت که در این زمینه در جغرافیای سیاسی- همانند سایر بخش­های علوم انسانی- دیدگاه­های متفاوتی وجود دارد که این امر سبب شکل­گیری مکتب­های مختلف مانند جبرگرائی، امکان­گرائی، ساختار­گرائی و… در این رشته از علوم شده است.در کتاب حاضر سعی شده است مفاهیم اساسی و کاربردی در دانش جغرافیای سیاسی با بیانی شیوا و قابل فهم برای همگان آورده شود. این کتاب در پنج فصل به شرح زیر است:

فصل اول؛ ماهیت و قلمروی جغرافیای سیاسی

فصل دوم؛ سرزمین و مرز در جغرافیای سیاسی

فصل سوم؛ جغرافیای سیاسی و روند جهانی شدن

فصل چهارم؛ دولت و ملت

فصل پنجم؛ کشور

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا