آرش قربانی سپهر

سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «ایران آینده با محیط زیست شکننده»

نهمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «ایران آینده با محیط زیست شکننده» با حضور آقای آرش قربانی سپهر، کاندیداتوری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دانشجوی نخبه کشوری، سه شنبه 6 آبان ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده در صفحه اینستاگرام

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی نهم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی نهم ? ✳️➖ ایران آینده با محیط زیست شکننده سخنران: ?➖ آقای آرش قربانی سپهر (کاندیداتوری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی و دانشجوی نخبه کشوری) زمان: ?➖ سه شنبه 6 آبان 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا