دکتر سهراب عسگری

سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «ابر بحران آب: چالش موجودیت ستیز ایران»

دومین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «ابر بحران آب: چالش موجودیت ستیز ایران» با حضور دکتر سهراب عسگری، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور، سه شنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده در صفحه اینستاگرام انجمن برگزار شد.

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی دوم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی دوم ? ✳️➖ ابَر بحران آب، چالش موجودیت‌ ستیز ایران سخنران: ?➖ دکتر سهراب عسگری (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه پیام نور) زمان: ?➖ سه شنبه 11 شهریور 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات پخش در

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا