دکتر صادق خسرو

سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «تحریم از سلاحی نو تا تبدیل شدن به سلاحی پوسیده»

ششمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «تحریم از سلاحی نو تا تبدیل شدن به سلاحی پوسیده» با حضور دکتر صادق خسرو، پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک سه شنبه 8 مهر ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22 از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده از طریق اینستاگرام انجمن برگزار

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی ششم)

 انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند:  سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست  گفتگوی پنجم  تحریم از سلاحی نو تا تبدیل شدن به سلاحی پوسیده سخنران: دکتر خسرو صادق (پژوهشگر جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک) زمان: سه شنبه 8 مهر 1399 ساعت: ۲۱ تا ۲۲ مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات پخش در اینستاگرام انجمن ژئوپلیتیک ایران https://www.instagram.com/iranianassociationofgeopolitic با

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا