عمان

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

از عمان میانجی تا عمان محتاط

کشور عمان کشور خوبی است. این کشور در منطقه راهبردی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان دارای یک موقعیت گذرگاهی موثر دریایی بوده و به نحوی مکمل ژئوپلیتیکی ایران به حساب می آید. ?این کشور از منظر تاریخ و جغرافیا، قدمتی دیرینه دارد و با توجه به موقعیت جغرافیایی خود، کشوری جذاب و دیدنی

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا