نشریات

اخبار

نشریات دارای رتبه دانشگاه فرهنگیان

نشریات دارای رتبه دانشگاه فرهنگیان جناب آقای دکتر پیمان صالحیمعاون محترم پژوهشی و رئیس کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوریسلام علیکمبا صلوات بر محمد و آل محمد(ص)، به استحضار میرساند فهرست نشریات دارای رتبه دانشگاه فرهنگیان ودردست اقدام برای ارزیابی وزارت علوم، جهت هرگونه بهرهبرداری به شرح جدول زیر به حضورتقدیم میگردد.تقاضامند است،

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا