ژئوپاسیفیک

ژئوپلیتیک و دیپلماسی

ژئوپاسیفیک دریچه امید خاورمیانه خسته از جنگ

تا آنجای که به جغرافیا برمی گردد این دانش در خدمت صلح است(کریمی پور، 1394) در چارچوب ژئوپلیتیک انسانگرا، دانش ژئوپلیتیک نیز در وجه نظری و کاربردی خود باید در خدمت رفع نیازهای شهروندان، سازه های انسانی، ملت ها و جوامع بشری قرار گیرد، و حکومتها و بازیگران سیاسی نیز آن را در همین راستا

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا