کرونا

اخبار رویدادها

دریافت فایل کتاب چکیده مقالات همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان

همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، به همت گروه مطالعات منطقه ای دانشگده علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و جمعی از موسسات و نهادهای علمی، در روز دوشنبه 17 اسفند ماه 1399 بصورت یک روزه و مجازی از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 16 در بستر

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

دریافت فایل کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان

همایش بین المللی پیامدهای ویروس کرونا برای مناطق مختلف جهان، به همت گروه مطالعات منطقه ای دانشگده علوم سیاسی دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران و جمعی از موسسات و نهادهای علمی، در روز دوشنبه 17 اسفند ماه 1399 بصورت یک روزه و مجازی از ساعت 8:30 صبح تا ساعت 16 در بستر

ادامه مطلب »
سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی-جغرافیایی»

چهارمین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «انتشار ویروس کرونا و بی عدالتی فضایی-جغرافیایی» با حضور جناب آقای دکتر مصطفی قادری حاجت، استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، سه شنبه 25 شهریور ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده در صفحه اینستاگرام

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی چهارم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی چهارم ? ✳️➖ انتشار ویروس کرونا و بی‌عدالتی فضایی / جغرافیایی سخنران: ?➖ دکتر مصطفی قادری حاجت (استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس) زمان: ?➖ سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس‌السادات پخش

ادامه مطلب »
سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «پسا کرونا؛ رابطه حکومت‌ها و ملت‌ها»

سومین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «پسا کرونا؛ رابطه حکومت‌ها و ملت‌ها» با حضور سرکار خانم دلارام قندچی، دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، سه شنبه 18 شهریور ماه ۱۳۹۹، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و زنده در صفحه اینستاگرام انجمن

ادامه مطلب »
اخبار داخلی انجمن

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی سوم)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می‌کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی سوم ? ✳️➖ پسا کرونا: رابطه حکومت‌ها و ملت‌ها سخنران: ?➖ دلارام قندچی (دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی) زمان: ?➖ سه شنبه 18 شهریور 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید محمد تقی رئیس السادات پخش در

ادامه مطلب »
سخنرانی های انجمن

برگزاری نشست «از وستفالیا تا پسا کرونا: مروری بر کارکرد مرز های بین المللی»

اولین جلسه از سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست با موضوع «از وستفالیا تا پسا کرونا: مروری بر کارکرد مرز های بین المللی» با حضور دکتر سید هادی زرقانی، دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، روز سه شنبه 4 شهریور ماه 1399، ساعت 21 تا 22، از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و به صورت مجازی و

ادامه مطلب »
اخبار رویدادها

سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست (گفتگوی اول)

?➖ انجمن ژئوپلیتیک ایران برگزار می کند: ✳️➖ سلسله گفتگوهای جغرافیا و سیاست ? گفتگوی اول ? ✳️➖ «از وستفالیا تا پسا کرونا: مروری بر کارکرد مرزهای بین المللی» سخنران: ?➖ دکترسید هادی زرقانی: دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد زمان برگزاری: ?➖ سه شنبه 4 شهریور 1399 ساعت: 21 تا 22 مجری برگزاری: سید

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا