گردشگری

نشست های انجمن

نشست یک روزه اولویت‌های گردشگری دولت آینده برگزار شد.

نشست یک روزه «اولویت‌های گردشگری دولت آینده به منظور گسترش همکاریهای منطقه ای (با تاکید بر منطقه خلیج فارس)» از ساعت 17 تا 20 دوشنبه 7 تیر 1400 از سوی انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری به صورت مجازی برگزار شد. در این نشست، دکتر عبدالرضا فرجی راد با موضوع «آسیای جنوب

ادامه مطلب »
نشست های انجمن

نشست یک روزه اولویتهای گردشگری دولت آینده به منظور گسترش همکاریهای منطقه ای (با تاکید بر منطقه خلیج فارس)

انجمن ژئوپلیتیک ایران و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می‌کنند نشست یک روزه «اولویتهای گردشگری دولت آینده به منظور گسترش همکاریهای منطقه ای(با تاکید بر منطقه خلیج فارس)» سخنرانان: ➖ دکتر عبدالرضا فرجی راد «آسیای جنوب غربی ،ایران و گردشگری مذهبی» ➖ دکتر اسماعیل قادری «موقعیت جغرافیایی و نقش آن در توسعه گردشگری» ➖

ادامه مطلب »
اسکرول به بالا