اخبار انجمن

همایش بین‎المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای

همایش بین‎المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه‌ای

محورهای همایش:   -   نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک مناطق آزادنقش مناطق آزاد ایران در همگرایی و همکاری و توسعه روابط درون منطقه‌ایفرصت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در جهت جذب سرمایه‎گذاری خارجیاتحادیه...

بخش: اخبار داخلی انجمن


تصاویری از نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی

تصاویری از نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی

  «نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی» در راستای کیفیت بخشی به امر آموزش و پژوهش جغرافیای سیاسی در تاریخ سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 ساعت 14 تا...

بخش: اخبار داخلی انجمن


"توطئه قرن"

۲۷ سال پیش وقتی قرار داد اسلو وحدت میان گروههای فلسطینی را نابود کرد شعار  یاسرعرفات"برد برد" بود . پذیرش موجودیت اسرائیل را نقدا با وعده فلسطین نسیه معامله کرد. مسخره...

بخش: اخبار داخلی انجمن


برگزاری کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

برگزاری کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا

کنفرانس تخصصی ارزیابی همکاری ج.ا.ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا به همت انجمن آمایش سرزمین با همکاری انجمن ژئوپلیتیک ایران در سالن فردوسی خانه اندیشمندان علوم انسانی در روز یکشنبه ۲۲...

بخش: اخبار داخلی انجمن


پوستر اولیه همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

پوستر اولیه همایش ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی

همایش ملی «ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار در مناطق مرزی با رویکرد آمایشی» با همکاری شعبه انجمن ژئوپلیتیک خراسان رضوی دانشگاه فردوسی مشهد و مرزبانی خراسان رضوی...

بخش: اخبار داخلی انجمن


معرفی محورهای همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

معرفی محورهای همایش بین المللی اتحادیه اقتصادی اوراسیا و نقش ژئوپلیتیک مناطق آزاد در توسعه روابط منطقه ای

-  نقش ژئوپلیتیک و ژئواکونومیک مناطق آزاد نقش مناطق آزاد ایران در همگرایی و همکاری و توسعه روابط درون منطقه‌ای فرصت‌ها و ظرفیت‌های مناطق آزاد ایران در جهت جذب سرمایه‎گذاری...

بخش: اخبار داخلی انجمن


نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی

نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی

در راستای کیفیت بخشی به امر آموزش و پژوهش جغرافیای سیاسی، انجمن ژئوپلیتیک برگزار می‌کند:«نشست صمیمی و تبادل نظر اعضای هیئت علمی»زمان: سه شنبه 8 بهمن ماه 1398 ساعت 14...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج