اخبار انجمن

سمپوزیوم تخصصی آب

سمپوزیوم تخصصی آب

سمپزیوم تخصصی آب امکان سنجی بهره گیری از ظرفیت های دریای عمام در تأمین آب کشور زمان: 23اردیبهشت ماه 1397- تهران- خانه اندیشمندان عوم انسانی لینک ثبت نام در نشست.  

بخش: اخبار داخلی انجمن


گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي

گزارش سفر علمي – فرهنگي به خراسان جنوبي

سفر علمي- فرهنگي دانشجويان دكتري و كارشناسي ارشد جغرافياي سياسي و دانشجويان كارشناسي جغرافيا دانشگاه فردوسي مشهد به مقصد شهر بيرجند با هدف شركت در دهمين كنگره انجمن ژئوپليتيك و...

بخش: اخبار داخلی انجمن


بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

بیانیه پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران

بیانیۀ پایانی دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش انجمن جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان "ژئوپلیتیک و توسعه محلی- منطقه ای؛ رویکردی در پایداری شرق...

بخش: اخبار داخلی انجمن


دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد.

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک برگزار شد.

دهمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران و دومین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی مناطق مرزی ایران با عنوان ژئوپلیتیک و توسعه- محلی و منطقه ای، رویکردی در پایداری شرق ایران...

بخش: اخبار داخلی انجمن


واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته…

               واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ، اینده ؛ اسرائیل

محمدرضا هیودی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی بر اساس اسطوره ها، قوم یهود چهار هزار سال پیش بر پایه هویتی مذهبی در جغرافیایی که امروز خاورمیانه نامیده می شود شکل...

بخش: اخبار داخلی انجمن


آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

آگهی تغییرات هیأت مدیره انجمن ژئوپلیتیک ایران

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ 1396/11/15 و نامه شماره 299661 مورخ 1396/12/16 وزات علوم، تحقیقات و فناوری تصمیمات زیر اتخاذ شد: مریم امیدی آوج به شماره ملی 5388525457 به جای...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

برای مشاهده تمامی شماره ها و همچنین ارسال مقالات اینجا را کلیک کنید

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج