اخبار انجمن

همایش ملی دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا برگزار شد

همایش ملی دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلییتک غرب آسیا  با محوریت انجمن ژئوپلیتیک ایران و با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، پژوهشگاه نیروی انتظامی و مطالعات اجتماعی، وزارت...

بخش: اخبار داخلی انجمن


برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب

برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب

برنامه زمان بندی همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا. این همایش با همکاری دانشگاه خوارزمی، دانشگاه شهید بهشتی، وزارت نیرو، وزات امور خارجه و سایر نهادها...

بخش: اخبار داخلی انجمن


نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا

 نشانی محل برگزاری  همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا

نشانی محل برگزاری همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا: نشانی شماره 1: تهران- خیابان مفتح جنوبی، نرسیده به انقلاب. درب غربی دانشگاه خوارزمی- دانشکده ادبیان و علوم انسانی-...

بخش: اخبار داخلی انجمن


گزارش سفر علمی- فرهنگی اعضای انجمن ژئوپلیتیک ایران- شعبه خراسان رضوی به خلیج فارس

گزارش سفر علمی فرهنگی دانشجویان رشته جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد به همت انجمن ژئوپلیتیک ایران شعبه خراسان رضوی و دانشگاه فردوسی مشهد و به سرپرستی  آقای دکتر هادی اعظمی....

بخش: اخبار داخلی انجمن


واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ،…

              واقعیات ژئوپلیتیک خاورمیانه ؛ گذشته ، حال ،آینده ؛ عربستان

محمدرضا هیودی، دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی صرف نطر از سابقه تمدنی بیش از هشت هزار ساله خاورمیانه، این گستره جغرافیایی بیشتر از سه هزار سال تاریخ مدون دارد. که...

بخش: اخبار داخلی انجمن


نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

نتایج  داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا

برای مشاهده و اطلاع از نتایج داوری مقالات همایش دیپلماسی آب و فرصت های هیدروپلیتیک غرب آسیا" اینجا کلیک کنید.

بخش: اخبار داخلی انجمن


دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا

دعوت به شرکت در همایش دیپلماسی آب و فرصتهای هیدروپلیتیک غرب آسیا

اعضای محترم انجمن ژئوپلیتیک ایران سلام علیکم باکمال احترام، از تمامی اعضای محترم  انجمن ژئوپلیتیک ایران  برای شرکت در"همایش دیپلماسی آب و فرصت­ های هیدروپلیتیک غرب آسیا "...

بخش: اخبار داخلی انجمن


شعب انجمن ژئوپلیتیک ایران

فصلنامه علمی پژوهشی ژئوپلیتیک

برای مشاهده تمامی شماره ها و همچنین ارسال مقالات اینجا را کلیک کنید

فصلنامه جغرافیای سیاسی

نظرسنجی

نظر شما درباره کیفیت مجله علمی - پژوهشی ژئوپلیتیک چیست؟


نتایج