اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادر برگزار شد.

روز 5 شنبه سوم آذر ماه 1401، »اولین همایش ملی آمایش سرزمین با تاکید بر دریا، سواحل و بنادر» به همت انجمن جغرافیایی ایران و شرکت کشتیرانی در سالن دریانوردان کشتیرانی برگزار شد. این مراسم از ساعت 8 صبح آغاز و تا ساعت 17 ادامه داشت. در این همایش مقالات برتر در همایش توسط اساتید ارائه شد و در پایان مراسم گواهی مقالات و هدایایی به نویسندگان برگزیده اهدا گردید.

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا