ایران و دولت توسعه‌گرا

تألیف: دکتر محمد‌باقر قالیباف- دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران

ناشر:‌ مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه

دولت توسعه‌گرا مجموعه‌ای از مؤلفه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. از این رو توجه به این مؤلفه‌ها، عاملی جدی در ترسیم درست مسیر حرکت آن خواهد بود. دولت در مسیر توسعه همان‌طور که باید سعی کند از موانع اجتماعی در مسیر تحقق توسعه عبور کند باید از فرصت‌های موجود جهت پیشبرد اهداف خود مدد جوید. از این جهت محیط پیرامونی یک دولت حاوی مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدات است که مدیریت درست آنها می‌تواند دفع‌کننده تهدید‌ها و ایجاد‌کننده فرصت‌ها باشد. این کتاب با هدف تبیین دولت توسعه‌گرا با تأکید بر ایران تألیف شده است.

کتاب ایران و دولت توسعه‌گرا در شش فصل به شرح زیر تألیف یافته است:

فصل اول: کلیات

فصل دوم: دیدگاه‌های نظری درباره‌ی توسعه و توسعه‌نیافتگی ایران

فصل سوم: تلاش‌های توسعه در ایران معاصر

فصل چهارم: موانع نظری طرح‌های توسعه در ایران معاصر

فصل پنجم:‌ توسعه‌ی ایران با محوریت دولت توسعه‌گرا

فصل ششم: الزامات و پیش‌شرط‌های موفقیت در راستای تحقق توسعه

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا