برگزاری سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام، انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبۀ انجمن ژئوپلیتیک در خراسان رضوی، مرکز پژوهش‌های آسیای مرکزی و هستۀ پژوهشی سیاست خارجی چندهمسایگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کنند:

➖سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان➖

◽️مهمانان:
?دکتر جواد عباسی
دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
? ایران و همسایگان در چشم‌انداز تاریخی؛
فرصت‌ها و تهدیدها

?دکتر محسن خلیلی
استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
?بافتار ژنوميک همسايگان خراسان

◽️دبیر نشست:
دکتر سید هادی زرقانی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان:

? شنبه 20 آذر ماه 1400
? ساعت 20


لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/iiwfs.com/geopolitic

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا