برگزاری سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان

مرکز آینده‌پژوهی جهان اسلام، انجمن ژئوپلیتیک ایران، شعبۀ انجمن ژئوپلیتیک در خراسان رضوی، مرکز پژوهش‌های آسیای مرکزی و هستۀ پژوهشی سیاست خارجی چندهمسایگی دانشگاه فردوسی مشهد برگزار می‌کنند:

➖سومین پیش‌نشست همایش بین‌المللی ایران و همسایگان➖

◽️مهمانان:
🔸دکتر جواد عباسی
دانشیار تاریخ دانشگاه فردوسی مشهد
📄 ایران و همسایگان در چشم‌انداز تاریخی؛
فرصت‌ها و تهدیدها

🔸دکتر محسن خلیلی
استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
📄بافتار ژنوميک همسايگان خراسان

◽️دبیر نشست:
دکتر سید هادی زرقانی
دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

زمان:

📆 شنبه 20 آذر ماه 1400
🕗 ساعت 20


لینک ورود به نشست:

https://www.skyroom.online/ch/iiwfs.com/geopolitic

این مطلب را به اشتراک بگذارید

اسکرول به بالا